extranet

UUTISET

17. Syyskuu 2018
Itu Biodyn Oy uudet omistajat
 14.9.2018 tapahtuneella liiketoimintakaupalla Itu Biodynin uudet omistajat ovat yrittä... Lue lisää

Demeter-merkki on meille tärkeä

Saksassa ilmitulleet luomuskandaalit ovat herättäneet kysymyksen eri luomumerkkien sisällöstä. Tässä lyhyesti Demeter –merkin lupaus. 
 

 Biodynaamisen tuotantoon liittyy peruslähtökohtana ajatus, että jokainen toimenpide on osa laajempaa kokonaisuutta. Tämä kokonaisuus käsittää ensisijaisesti tilan, mutta laajimmillaan jokainen toimi vaikuttaa koko tuotantotapaan ja Demeter-merkillä varustettuihin tuotteisiin maailmanlaajuisesti. Tuottajan sitoutuessa biodynaamisiin tuotantoehtoihin, hän sitoutuu sadontuottamistavoitetta laajempaan päämäärään. Kaikki tulee tehdä samalla kuluttajan luottamusta lujittaen.

Biodynaaminen maatila muodostaa toimintaympäristön, jossa ylläpidetään maan elämää, kasvien kasvua ja sopivaa kotieläintaloutta. Silloin puhutaan maatilakokonaisuudesta. Biodynaamiset tilat tuottavat laadukasta ravintoa maan hedelmällisyyden, elinvoimaisten kasvien ja lajinmukaisen eläintuotannon ansiosta. Samalla ne edistävät sellaisen maiseman muodostumista, jolla on kyky kehittyä ja elävöityä.

Toiminnan läpinäkyvyys kivijalkana

Biodynaaminen tila toimii ravinnekiertojen osalta mahdollisimman suljettuna järjestelmänä. Tämä tarkoittaa sitä, että biodynaaminen tila tuottaa tilalla tarvittavan rehun eläimilleen, jotka puolestaan tuottavat tilalla tarvittavan lannoitteen satokasvien viljelyyn. Kaikki tilalle tarvittavat siemenet, eläinten tarvitsemat kivennäisaineet tai koneiden pesemiseen tarvittavat pesuaineet kirjataan. Lisäksi biodynaamisissa tuotantosäännöissä on tarkat ohjeet sallituista tuotteista ja toimenpiteistä. Kaikista toimista ja saavutetuista tuloksista sekä muista havainnoista pidetään tarkkaa kirjaa. Jatkuvan havainnoinnin avulla tuottaja syventyy luonnossa vaikuttavien yhteyksien hahmottamiseen.

Suljettu järjestelmä ei tarkoita ulkopuolisilta suljettua tilaa, vaan biodynaamiset tilat kertovat mielellään toiminnastaan. Vuodenaikoihin liittyvät erilaiset juhlat, talkoot ja opastetut retket tilalle tutustumiseksi ovat osa tilan toimintaa. Koululaiset tai muut asiasta kiinnostuneet ryhmät ovat mieluisia vieraita, joten kannattaa ottaa yhteyttä ja sopia vierailusta.

Jokaiselle tilalle valikoituu tilalle sopivimmat lajikkeet ja viljelijä osaa kertoa eri tuotantovaiheista, mitä ja miksi on tehty. Eri vuosien kasvuolosuhteiden vaihtelut sekä tuottajan tekemien viljely- tai lajikekokeiden tulokset tuovat oman lisänsä tuotteiden tarinaan. Jokaisella tuotteella on tunnettu alkuperä, maitoa tuottaneen lehmän syömien rehujen alkuperä tiedetään, syksyllä maasta nostetun perunan kasvukauden aikaiset toimet tiedetään, kompostointiin käytettyjen preparaattien raaka-aineet ja valmistus tiedetään.

Valvonta on osa yhteistyötä

Biodynaaminen tuotanto, jalostus ja näiden valvonta perustuu Demeter-ohjeistukseen ja sääntöihin. Kansainväliset Demeter-tuotannon ehdot on muotoiltu eri maiden biodynaamisen viljelyn tuotemerkkijärjestöjen toimesta kansainvälisessä Demeter-liitossa. Ne asettavat puitteet kansallisille Demeter-tuotannon ehdoille. Suomessa Demeter-merkkiä hallinnoi Biodynaaminen yhdistys – Biodynamiska föreningen ry. Ehtoja kehitetään edelleen Demeter-liiton jäsenkokouksissa. Viimeisimmät muutokset astuivat voimaan 1.7.2011. Demeter-tuotemerkillä varustetut tuotteet on tuotettu näiden tuotantoehtojen mukaisesti maatilalla tai Demeter-tuotteita valmistavissa yrityksissä.

Maatila tai Demeter-merkillä varustettuja tuotteita valmistava yritys tarkastetaan vuosittain sekä luomun että Demeter-ehtojen osalta. Demeter-tarkastuksen tekee Biodynaamisen yhdistyksen Demeter-tarkastaja. Luomutarkastuksen tekee Eviran valtuuttama viranomainen. Valvonta nähdään tärkeänä osana toiminnan kehittämistä ja osana kansainvälistä yhteistyötä. Suomessa hyväksytty Demeter-tuote on osa maailmanlaajuista biodynaamisten tuotteiden perhettä.

Tarkastusten välillä Biodynaaminen yhdistys ja neuvojat toimivat tuottajan apuna. Vuorovaikutus biodynaamisten tilojen välillä on aktiivista, sillä kokeiluista saatuja oppeja ja havaintoja jaetaan niin kotimaan kuin kansainvälisten kanavien kautta. Tavoitteena on kehittyä, oppia luonnosta ja toimia jokaisella tilalla yhä paremmin luonnon ja ihmisen toimien tasapainon saavuttamiseksi.

Saksassa todetussa tarkastuksessa todettiin, että Demeter-tiloilla ei ole havaittu tuotantoehtojen vastaista toimintaa.

Lisätietoja hakevalle:

Biodynaamisen tuotannon ehdot löytyvät Biodynaamisen yhdistyksen sivuilta 

Kansainväliset sivut ovat osoitteessa http://www.demeter.net/

Itu Biodynin maahantuomista Demeter –tuotteista kerromme mieluusti lisää. Soita tai laita kysymyksesi sähköpostilla. Puh. 09-774 3010, www.itubiodyn.fi

Voit myös tutustua maahantuomiemme tuotteiden valmistajien sivuihin

Beutelsbacher Fruchtsaftkelterei

Holle

Naturata

Rapunzel

Dr.Hauschka kosmetiikassa käytetään paljon biodynaamisesti tuotettuja raaka-aineita.

 
 
www-suunnittelu, nettisivut, nettisivuja, www-sivut, web design, kotisivut, kotisivuja, internetpalvelut, mainostoimisto