Biodynaaminen viljely

Biodynaaminen maatila muodostaa toimintaympäristön, jossa ylläpidetään maan elämää, kasvien kasvua ja sopivaa kotieläintaloutta.

Biodynaaminen viljely

Biodynaaminen maatila muodostaa toimintaympäristön, jossa ylläpidetään maan elämää, kasvien kasvua ja sopivaa kotieläintaloutta. Silloin puhutaan maatilakokonaisuudesta. Biodynaamiset tilat tuottavat laadukasta ravintoa maan hedelmällisyyden, elinvoimaisten kasvien ja lajinmukaisen eläintuotannon ansiosta. Samalla ne edistävät sellaisen maiseman muodostumista, jolla on kyky kehittyä ja elävöityä. 

Demeter on biodynaamisen tuotannon kansainvälinen valvontamerkki.  Suomessa Demeter -tuotteet kuuluvat biodynaamisen valvonnan lisäksi luomuvalvontaan. 

Toiminnan lähtökohta

Biodynaamisessa viljelyssä tilakokonaisuus on tärkeä käsite. Tällä tarkoitetaan suljetun maatilayksilön luomista. Maatilan ihanne on olla omavarainen järjestelmä ja kokonaisuus, jossa tuotanto ja ravinteiden käyttö on tasapainossa. Biodynaaminen maatila ei tuota tai päästä luontoon haitallisia ravinteita tai jätteitä, vaan ravinteet kiertävät hallitusti maatilan sisällä. Tämä edellyttää monipuolista viljelyä ja kotieläintuotantoa.

Omavaraisuus on tärkeää esim. rehutuotannossa, jotta suljettu ravinteiden kierto mahdollistuu. Tilan ei myöskään tarvitse ostaa suuria tuotantopanoksia, kuten rehuja tai lannoitteita ulkoa. Demeter-merkki takaa sen, että tuotteen hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni. 

Laatu ensisijalla

Biodynaamisista raaka-aineista valmistetaan ruuan lisäksi korkealaatuista kosmetiikkaa ja lääkkeitä sekä ympäristöä säästäviä pesu- ja puhdistusaineita.

Elämän voimaa

Sana biodynaaminen muodostuu kreikan kielen sanoista bios: elämä ja dynamis: voima. Biodynaamisessa viljelyssä tähdätään ekologisten viljelymenetelmien lisäksi dynamiikkaan eli viljeltävien tuotteiden laadun kohottamiseen sekä maaperän luonnollisen kasvuvoiman parantamiseen. Biodynaamisen viljelijän pyrkimys on pitkällä tähtäimellä parantaa maaperän luonnollista hedelmällisyyttä ja kuohkeutta.